Kontakt

JUDr. Petr Bauer
Purkyňova 10, 30100 Plzeň

mob.: +420 604 76 76 20   
mail: info@akbauer.cz
web: www.akbauer.cz

 


>> mapa <<

AK Bauer

Advokátní kancelář JUDr. Petra Bauera má bohaté zkušenosti jak se smluvní agendou, právním poradenstvím, tak i s úspěšným zastupováním klientů v řízení soudních a správních.

Základními pilíři činnosti jsou vzájemná důvěra klienta a advokáta, maximální nasazení pro úspěch ve věci a kvalita služeb za rozumné ceny.
V případě zastupování v soudních nebo správních řízeních ve složitých věcech informovanost klienta o pravděpodobnosti úspěchu a variantách vývoje již při převzetí věci.

Advokátní kancelář poskytuje dlouhodobě právní pomoc nejen větším podnikatelským subjektům, ale i občanům s řešením běžných i neobvyklých životních situací.

Služby jsou nabízeny i územně samosprávním celkům a organizačním složkám státu. 
Při poskytování právních služeb pro obce jsou řešeny problémy jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. Při dlouhodobější spolupráci je možné sjednání paušální odměny za zvýhodněných podmínek

S ohledem na stále narůstající počet klientů kanceláře, a s tím spojených potřeb rozsáhlejších nebytových prostor je nyní společným sídlem kanceláře spolupracujících advokátů JUDr. Petra Bauera, JUDr. Zdeňka Vebera a Mgr. Andrey Jíšové Purkyňova 10, 301 00 Plzeň.

Po absolvování koncipientské praxe a složení advokátních zkoušek u České advokátní komory v Praze,  založil Mgr. Petr Bauer  svoji vlastní  kancelář. Klientům nabízí advokátní kancelář JUDr. Petra Bauera jak jednorázové řešení právních problémů, tak i systematickou a dlouhodobou spolupráci. Při výkonu advokacie spolupracuje advokát se znalci a daňovými poradci.

Titul JUDr. získal po úspěšném složení státní rigorózní zkoušky a obhajobě práce na téma Výpověď z nájmu bytu  na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.