Kontakt

JUDr. Petr Bauer
Purkyňova 10, 30100 Plzeň

mob.: +420 604 76 76 20   
mail: info@akbauer.cz
web: www.akbauer.cz

 


>> mapa <<

Objednávky a služby

Klienti se mohou objednávat jak telefonicky na tel. 604 76 76 20, tak e-mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Při objednávání právní služby je třeba vědět, zda v dané věci není nutné učinit úkon, pro který v blízkém časovém horizontu skončí běh lhůty. Klient by měl tedy sdělit, kdy mu např. bylo doručeno rozhodnutí, které hodlá napadnout opravným prostředkem.

Je-li tedy věc akutní, je nutné si sjednat termín telefonicky, aby nedošlo z kapacitních důvodů ke zmeškání lhůty.
Odměna za právní službu je smluvní a závislá na povaze dané věci, kdy před poskytnutím služby dojde k dohodě advokáta a klienta na pravidlech určení odměny.

Při jednání o odměně má právo být klient seznámen s tzv. advokátním tarifem stanoveným vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., kde je upravena tzv. mimosmluvní odměna pro případy, kdy nedojde mezi advokátem a klientem k jiné dohodě. Smluvní odměna je přizpůosbována náročnosti věci, hodnoty předmětu věci a dalším okolnostem případu.